Majesties Infernal


Under a nightly sky
In ecstasy of the newly born
Creatures of a time forgotten
And a place forlorn

Hear their cries
Look deep into their eyes
Watch them fly into the night
Try to reveal
What they have concealed
And they will let you burn

"Glory to the Kings of night
Hail the Ones of ever blight
Fear Them as you fear the dark
Majesties Infernal"

Under a darken sky
With the moon shining bright
They hail the ancient ones
On this devilish night

With fires burning
They are yearning
For spells and sacrifice
To conquer the night
No daylight in sight
And the bounds will be brokenCaptcha
Piosenkę Siebenburgen Majesties Infernal przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Majesties Infernal, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Majesties Infernal. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Siebenburgen Majesties Infernal w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.