Rebellion


Shadows stalk wiht black wind storms
Through malicious soils of wastelands shores
Rain and thunder, lightning cracks the sky
Pest forged and plagued foes
True breed born, with steel in hand
Shields of silver flashing in the night

Raven black, bringers of death
Legions dark, on cloven hoofs
Proud riding warriors of scorn
No mercy shown, destruction roars
Bones to ashes, ashes to dust
Cleansing metal from infidels hands

Battles fought and battles won
Together standing strong
No pain is greater than loss, forbidden
Crushing their way into enemy linesCaptcha
Widget
Piosenkę Siebenburgen Rebellion przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Rebellion, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Rebellion. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Siebenburgen Rebellion w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.