Charlie Don't CheatIt's time to hear what's really fast
To hear the first to do the blast
So many try but can't keep up
They're just too slow to make the cut
It's padding the beat you play
We'll see you later, flam away
In death or grind or speed or thrash
You certainly will come in last
Take a chance, you step right up
He leaves you choking in the dust
With bmp's right off the scale
Intrinsic timing as he wails
Into the groove that's called the blast
He'll knock your socks right up your ass
So be a man and use your wrist
Don't chicken out you little bitch
Charlie don't cheatCaptcha
Piosenkę S.O.D. (Stormtroopers Of Death) Charlie Don't Cheat przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Charlie Don't Cheat, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Charlie Don't Cheat. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę S.O.D. (Stormtroopers Of Death) Charlie Don't Cheat w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.