Freddy KruegerHis hand spells death
He breathes his vile breath
No way you can stop him once he's out
He haunts your sleep
In your tub he hides down deep
He rips your face and no one hears you shout

He's come for you, what will you do
He'll slash you, and rip you, and cut you in two
He's come for you, what will you do
He'll slash you, and rip you, and cut you in two

His teeth are black
Flex metal knuckles with a crack
Maggots crawling all throughout his skin
He'll get them all
Everyone will hear his call
When the razors grip beneath their chin

He's come for you, what will you do
He'll slash you, and rip you, and cut you in two
He's come for you, what will you do
He'll slash you, and rip you, and cut you in two

As the blood begins to splat
On his sweater and his hat
His rotted mouth smiles as you die
His color's red and green
His skin's not what it seems
He rips at it and tears off his own flesh

He's come for you, what will you do
He'll slash you, and rip you, and cut you in two
He's come for you, what will you do
He'll slash you, and rip you, and cut you in twoCaptcha
Widget
Piosenkę S.O.D. (Stormtroopers Of Death) Freddy Krueger przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Freddy Krueger, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Freddy Krueger. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę S.O.D. (Stormtroopers Of Death) Freddy Krueger w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.