Skool BusKill the chinks, Kill the spics
compensate for your small dick
kill the niggers kill the jews
why not kill the guineas too
kill yourself you fucking dick
your rhetork is pure bullshit
no more neo-nazi, red neck
burning crosses fuckin prick

school bus
you got by A_

it's the closest you'll ever get to learningCaptcha
Piosenkę S.O.D. (Stormtroopers Of Death) Skool Bus przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Skool Bus, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Skool Bus. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę S.O.D. (Stormtroopers Of Death) Skool Bus w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.