Speak English Or DieYou come into this country
You cant get real jobs
Boats, and boats, and boats of you
Go home you fuckin slobs
Sellin hot dogs on the corner
Sellin papers in the street
Pushing, pulling, digging, sweating
Where you come from must be beat

You always make us wait
You are the ones we hate
You cant communicate
SPEAK ENGLISH OR DIE!!!!

You dont know what I want
You dont know what I need
Why must I repeat myself,
Can't you fuckin read?
Nice fuckin accent
Why cant you speak like me?
What's that dot on your head,
Do you use it to see?

You always make us wait
You are the ones we hate
You cant communicate
SPEAK ENGLISH OR DIE!!!!Captcha
Piosenkę S.O.D. (Stormtroopers Of Death) Speak English Or Die przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Speak English Or Die, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Speak English Or Die. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę S.O.D. (Stormtroopers Of Death) Speak English Or Die w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.