XeroxRollins called up and he wants his tattoos
Laugh In is on and they need back their shoes
Bob Marley called and he wants back his dreads
just how many piercings can you put in your head?

Sid Vicious needs his razor blade and chain
the NY Dolls are back so give then back their glam
the white riot's on and the Clash need back their sound
with patchouli and pitbull you're
looking so downtown

You're fucking kinkos
You're fucking kinkos
You're fucking kinkos
You're just a copy xeroxCaptcha
Piosenkę S.O.D. (Stormtroopers Of Death) Xerox przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Xerox, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Xerox. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę S.O.D. (Stormtroopers Of Death) Xerox w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.