She Loved Like Diamond


She ran the risk from unity
Obsession dies alone with tragedy
She loved like diamond
She loved like diamond
And cut so hard
She died

A passion course that leads to pain
An acid taste that laced her soul again
She loved like diamond
She loved like diamond
And cut so hard
She died

Another path, I've run them all
The rain has cleared the stains, no trace at all
She loved like diamond
She loved like diamond
And cut so hard
She diedCaptcha
Piosenkę Spandau Ballet She Loved Like Diamond przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke She Loved Like Diamond, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki She Loved Like Diamond. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Spandau Ballet She Loved Like Diamond w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.