Deadly Nightshade


The strength of her pulse is breaking her chest
She's getting wet from this feverish writhe
The midnight's cruel for a lonely girl
When the unknown slowly undresses her breasts
The voice - and her eyes wide shut
Her fever burns a mark on her bed
The path that she runs among these silent trees
Leads her body for me to claim
The veil of fog covers her velvet skin
As she kneels naked under the moon
The whispers from her lips and her screams
Invite me to her ecstatic flame, over and over again
Her bed is covered in dirt and leaves
And she's burning down on her knees
Midnight's cruel for a lonely girl
And she's getting wet from this feverish writheCaptcha
Piosenkę Swallow The Sun Deadly Nightshade przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Deadly Nightshade, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Deadly Nightshade. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Swallow The Sun Deadly Nightshade w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.