Don't Fall Asleep


Don't fall asleep
To the weeping of the birds
Don't fall asleep
In this room of the fallen

Don't fall asleep
To the breathing of the walls
Don't fall asleep
In this room of loss
Don't fall asleep
In the arms of dead air
Don't fall asleep
In this symphony of the damned

“Time stands still in this chamber of pain
The clock stops and the horror comes
The children cry and weep
In this room of the unforgiven
Lie down because you'll never leave
Lie down, but don't fall asleep”

The signs show slowly with the dark
They glow brighter as the shadows grow deeper

Blood marks on the walls and the ceiling and on the floor and the doors, oh how they flow!

Little voices like the whining of the birds

As the closet door opens

I still can hear them screaming
And the shape… Is it me on the piano?

Playing the symphony of the damnedCaptcha
Piosenkę Swallow The Sun Don't Fall Asleep przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Don't Fall Asleep, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Don't Fall Asleep. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Swallow The Sun Don't Fall Asleep w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.