Burn Out Bright


I wanna burn out bright

Does it have to start with a broken heart
Broken dreams and bleeding parts
We were young and world was clear
But young ambition disappears
I swore it would never come to this
The average, the obvious

I'm still discontented down here
I'm still discontented

If we've only got one try
If we've only got one life
If time was never on our side
Then before I die I wanna burn out bright

I wanna burn out bright

A spark ignites
In time and space
Limping through this human race
You bite and claw your way back home
But you're running the wrong way

The future is a question mark
Of kerosene and electric sparks
There's still fire in you yet
Yeah there's still fire in you

If we've only got one try
If we've only got one life
If time was never on our side
Well before I die I wanna burn out bright

I keep cleaning up the mess I've made
I keep cleaning up the mess I've made
I won't run away
I can't sleep in the bed I've made
I can't sleep in the bed I've made

If we've only got one try
(If we've only got one try)
If we've only got one life
(If we've only got one life)
If time was never on our side
(If time was never on our side)
Then before I die I wanna burn out
Before I die I wanna burn out
Before I die I wanna burn out
Before I die I wanna burn out bright

If time was never on our side
Before I die I wanna burn out brightCaptcha
Widget
Piosenkę Switchfoot Burn Out Bright przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Burn Out Bright, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Burn Out Bright. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Switchfoot Burn Out Bright w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.