Dark Horses


I've made my mistakes
I've seen my heart cave in
I've got my scars
I've been to hell and back again

Born for the blue skies
We'll survive the rain
Born for the sunrise
We'll survive the pain

[Chorus]

We're singing
Hey, you can't count us out
We've been living up against the crowd
Yeah, we are the dark horses
We're singing
Hey! it's not over now
We've been down but we've never been out
Yeah, we are the dark horses

We found a way out
The city takes everything it can
But outside the crowds
I can feel my lungs again

We're singing

We don't care what they say
We know we'll find a way
Yeah! we are the dark horses

Laa la-la-la-la-laa
Laa la-la-la-la-laaCaptcha
Widget
Piosenkę Switchfoot Dark Horses przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Dark Horses, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Dark Horses. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Switchfoot Dark Horses w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.