Mess Of Me


I am my own affliction
I am my own disease
There ain´t no drug that they could sell
Ah there ain´t no drugs to make me well

There ain´t no drugs
It´s not enough
There ain´t no drugs
The sickness is myself

- Chorus -
I made a mess of me I wanna get back the rest of me
I´ve made a mess of me I wanna spend the rest of my life alive
I´ve made a mess of me I wanna reverse this tragedy
I´ve made a mess of me I wanna spend the rest of my live alive
The rest of my life alive!

We lock our souls in cages
We hide inside our shells
It´s hard to feed to the ones you love
Oh when you can´t forgive yourself
Yeah forgive yourself!

There ain´t no drugs
There ain´t no drugs
There ain´t no drugs
The sickness is myself

- Chorus -
I made a mess of me I wanna get back the rest of me
I´ve made a mess of me I wanna spend the rest of my life alive
I´ve made a mess of me I wanna reverse this tragedy
I´ve made a mess of me I wanna spend the rest of my live alive
The rest of my life alive!

There ain´t no drug
There ain´t no drug
There ain´t no drug
No drugs to make me well
There ain´t no drug
It´s not enough
We´re breaking up
The sickness is myself
The sickness is myself

- Chorus -
I made a mess of me I wanna get back the rest of me
I´ve made a mess of me I wanna spend the rest of my life alive
I´ve made a mess of me I wanna reverse this tragedy
I´ve made a mess of me I wanna spend the rest of my live alive
The rest of my life alive!Captcha
Piosenkę Switchfoot Mess Of Me przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Mess Of Me, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Mess Of Me. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Switchfoot Mess Of Me w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.