Electric Slim and the Factory HenOn the street, people call you a foxy girl,
Me, I'm loose, like a golden goose, you can have my juice

Steady on soldier, watch what your doing to my girl,
Steady on soldier, watch what your doing to my girl

Electric slim, and the factory hen man, they ain't my kind,
At dead of night, like a fiery kite, you've been on my mind

Frozen feet on a winter street, man that ain't your fate,
Greased in the sun, California fun, man that's more my style? Captcha
Widget
Piosenkę T-Rex Electric Slim and the Factory Hen przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Electric Slim and the Factory Hen, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Electric Slim and the Factory Hen. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę T-Rex Electric Slim and the Factory Hen w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.