Carsmile Smith & The Old OneCarsmile Smith, he's the old one
Don't you know, that he's a good one?
don't cha, don't chat?
(2 X)

Bessie stood by the side of the grave
like a woman of love in her due
she hung her hands into another grief
for a man she never new

Carsmile Smith, he's the old one
Don't you know, that he's the good one?
don't cha, don't chat?
(2 X)

Bessie stood by the side of the grave
like a woman of love in her due
she hung her hands into another grief
for a man she never new

(long horns part and guitar solo)

don't cha, don't cha?
(more guitar soloing)
don't cha, don't cha, don't cha, don't cha?
(more guitar soloing)Captcha
Widget
Piosenkę T. Rex Carsmile Smith & The Old One przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Carsmile Smith & The Old One, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Carsmile Smith & The Old One. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę T. Rex Carsmile Smith & The Old One w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.