Dawn StormDawn storm, o my dawn storm
I realise you're blue
Please babe, o don't squeeze babe
All that I say must be true ***

Baby I'm not crazy
A rush ain't no crush it's a trip
But learning on a journey
Ain't no month on the sunset strip *

Times they are strange and I won't
Rearrange
No no no, not my love for you
Times they are strange and I won't
Rearrange
No no no, not my love for you ***
*Repeat
**Repeat
***Repeat
**Repeat twiceCaptcha
Widget
Piosenkę T. Rex Dawn Storm przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Dawn Storm, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Dawn Storm. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę T. Rex Dawn Storm w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.