Confusion


I am the Angel
You are the hands that grab me
I am forgotten
And you are alone
Justification-
Perfect stimulation
Make me a treasure
Make me a gun
I am the mountain
That watches the valley
Pretending the answer
Lies under my thum
I am your secret
That makes you feel stronger
That makes you act colder
When I'm around
I am the Angel
You are the hatred
That has sipped my blood
And broken my wing
I am forgotten
But you are forgiven
Still I long for the sleep
That never comes to me
I am empty
I am cold
I am coldCaptcha
Widget
Piosenkę The Crüxshadows Confusion przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Confusion, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Confusion. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę The Crüxshadows Confusion w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.