Adorable


Adorable, dorable, dorable, dorable baby

You're adorable, sweet as can be
You're adorable, a dream girl to me
You're all that I hoped my love would ever be

Adorable, dorable, dorable, dorable baby

You're so loveable, when you're in my arms,
You're so kissable, when I hold your charms
You're mine, you are so divine, my adorable one

You must have come from heaven, because you thrill me so
My heaven starts at seven sharp
You start my heart to glow, glow, glow

You're so huggable, so clinging, so nice,
You're excitable, when kissed once or twice
And soon you'll be mine alone, you adorable oneCaptcha
Piosenkę The Drifters Adorable przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Adorable, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Adorable. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę The Drifters Adorable w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.