Going Back To Indiana


I'm goin back to Indiana
Back to where my baby's from
I'm goin back to Indiana
Indiana here I come
I spread my wings for greener pastures
I still ain't found what I was after
I got the blue and that is why I sing
I just want to do my thing
Chorus
I'm Goin' back to indiana
Indiana here I come
I'm Goin' back to indiana
Cause that's where my baby's from
Okay Tito you got It! Guitar Solo
Chorus
I'm Goin' back to indiana
Indiana here I come
I'm Goin' back to indiana
Cause that's where my baby's from
Hollywood you got a lot of pretty things
I saw alot of movie stars with diamond rings
But I ain't got my baby and I'm feelin' wrong
That's why I gotta sing my song
Chorus
I'm Goin' back to indiana
Indiana here I come
I'm Goin' back to indiana
Cause that's where my baby's from
OOOhhh
I'm comin' I'm comin' I'm comin' I'm comin' Im'Home yeah
Ha Ha Sis Boom Bah
One More Time For Rosevelt High
Johnny Ray Tex Scooter and Lorenzo Too
It's T W Lou from the Boogaloo
Every soul that passes by
This songs to you from the Jackson 5
I'm comin' home it's plain to see
I still got indiana soul in me
Chorus
I'm Goin' back to indiana
Indiana here I come
I'm Goin' back to indiana
Cause that's where my baby's fromCaptcha
Piosenkę The Jackson 5 Going Back To Indiana przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Going Back To Indiana, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Going Back To Indiana. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę The Jackson 5 Going Back To Indiana w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.