Cry Myself to Sleep


I've tried so hard
You know I can't do more
It's the turn of the card
It's the close of the door
The lies you told
You know they hurt so deep
So I'll go home
And cry myself to sleep
And day after day
You've been treating me bad
Friends come up and say
Why do you take all that
'Cause it's making me moan
And it's making me weep
So I'll go home
And cry myself to sleep
You play at love
Like a child plays games
One day I'm in
Then I'm out again
You change the rules
And I just can't win
You've broken me now
So I give in, yeah, yeah
I've been through worse
But I don't know what
Oh, I gave to you
Everything that I got
So take this heart
Or what's left to keep
And I'll go home
And cry myself to sleep
So I'll go home and cry myself to sleep
Cry myself to sleepCaptcha
Piosenkę The Judds Cry Myself to Sleep przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Cry Myself to Sleep, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Cry Myself to Sleep. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę The Judds Cry Myself to Sleep w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.