A Hard Days Night


It's been a hard days night and I've been working like a dog
It's been a hard days night, I should be sleeping like a dog
But when I get home to you, I find the thing that you do
Will make me feel alright

You know I work all day, to get some money, to buy you things
And it's worth it just to hear to say, you're give me everything
So why I love came home, cause when I get you alone
You know I'll be okay

When I'm home, everything seems to be alright
When I'm home, feeling you holding me tight, tight yeah

It's been a hard days night and I've been working like a dog
It's been a hard days night, I should be sleeping like a dog
But when I get home to you, I find the things that you do
Will make me feel alright

You know I feel alright
You know I feel alrightCaptcha
Piosenkę The Kelly Family A Hard Days Night przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke A Hard Days Night, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki A Hard Days Night. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę The Kelly Family A Hard Days Night w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.