Burning Fire


My heart is true, but the road is long
And I'm a fool, 'cause I do you wrong
It's hard today, to stay in line
But I'll try it all, anything you want
You got it all, you got it all today
You got my soul
CHORUS:
Burning fire
Burning fire
Burning fire
I lost it all, so you can find it
It's hard to breath in this world today
But in mercy is the key of loving
You got it all, you got it all today
You got my soul
CHORUS
So love it hides, behind your silence
And yesterday is gone today
So I will love you now
Like nothing happened
CHORUSCaptcha
Piosenkę The Kelly Family Burning Fire przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Burning Fire, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Burning Fire. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę The Kelly Family Burning Fire w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.