Late Night Pilgrim


Rain like static falling in my eyes,
Rain like static on the road,
Rain on the loners and the regular thieves,
Everybody else has gone home
If I could stay in your hotel bed,
Sleep all day
I made my mind up a long time ago,
Got to keep on weaving my way

Like a late night pilgrim
Looking for redemption in the underground
Lord, won't you help a late night pilgrim
When the morning comes around

You'll get dirty before you get clean,
That's how a dream will go
And when it don't light like gasoline,
You're on your own

Just a late night pilgrim
Looking for redemption in the underground
Lord, won't you help a late night pilgrim
When the morning comes around

Sometimes, I am the fool who's dealing cards
To a ghost whose running late
Sometimes, the prophets are just like me,
Can't do nothing but sit up and wait

With all the late night pilgrims
Looking for redemption in the underground
Lord, won't you help the late night pilgrim
When the morning comes around
Lord, won't you help the late night pilgrim
When the morning comes aroundCaptcha
Widget
Piosenkę Tift Merritt Late Night Pilgrim przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Late Night Pilgrim, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Late Night Pilgrim. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Tift Merritt Late Night Pilgrim w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.