Few Are Chosen


Few are chosen, few ever see the light of day
Through the eye of the needle one or two will make their way
We're all searching for the same thing a little hope one single ray
Few are chosen few ever see the light of day

Now the night shift is over another day has come and gone
My old heart starts sinkin' with the coming of the dawn
Seems I'll never catch up to this road I'm travelling on
Now the night shift is over another day has come and gone

Though the darkness covers me
I know soon the light I'll see
Breaking through the night and shining on my dreams
All my doubts will fade away I know I'll never lose my way
Oh few are chosen few ever see the light of day

You can lose just so much ??til you start winnin' once again
It makes the odds more even a lot more even than they've been
So I keep on climbin' out of this hole I find I'm in
I can see it comin soon I'll be winnin' once again

I tell you friend this world will test you, it moves so slow it seems you're standing still
But I won't take no for an answer, there's too much heart behind this iron will

Though the darkness covers me
I know soon the light I'll see
Breaking through the night and shining on my dreams
All my doubts will fade away I know I'll never lose my way
Oh few are chosen few ever see the light of day
Few are chosen, few ever see the light of dayCaptcha
Piosenkę Tim O'Brien Few Are Chosen przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Few Are Chosen, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Few Are Chosen. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Tim O'Brien Few Are Chosen w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.