I'm Not Your Anything


I'm not your anything
Baby I never was
Something for fun
Something just because

I'm not your anything and baby I never was

Open me up
Read me like a book
I'll give you back
Everything you took
Every breath
Every single look

And I'm just scared you'll find something
A little better than nothing
I'm scared that you'll find the best
Settle for less

If I'm a wick
Your a flame
Light me on fire
To see just why you came
Blow me out
When you realize who's to blame

And I'm just scared you'll find something
A little better than nothing
I'm scared that you'll find the best
Settle for lessCaptcha
Piosenkę Tristan Prettyman I'm Not Your Anything przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke I'm Not Your Anything, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki I'm Not Your Anything. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Tristan Prettyman I'm Not Your Anything w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.