Cant Lose You


Not long ago but far away
A rainy winter's day
All her pain she kept inside
Could no longer hide
No cry for help
She killed herself
Both life & love could not be saved
She took them both to the grave
A pair of souls become undone
Where were two now one
Divided by this wall of death
I soon will join you yet
With my blood I'll find your love
You found the strength to end your life
As you did so shall I
(Chorus:)
Oh no, please don't go
It's like a death in the family
A crimson pool so warm & deep
Lulls me to an endless sleep
Your hand in mine - I will be brave
Take me from this earth
An endless night - this, the end of life
From the dark I feel your lips
And I taste your bloody kiss
("Repeat chorus)
Don't die on me
Don't die on me
Don't die on me
Don't die

("Bloody Kisses")Captcha
Piosenkę Type O Negative Cant Lose You przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Cant Lose You, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Cant Lose You. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Type O Negative Cant Lose You w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.