Jenny


[Chorus: U-God]

I'm sorry, Jenny, I made you cry, I tried
I'm sorry, Jenny, all the pain inside, I lied
I'm sorry, Jenny, I made you cry, I tried
I'm sorry, Jenny, for all the pain inside...

[U-God]

We started as friends, you had a boyfriend
I took you from your man, that's the way we began
I didn't think it would come back to me in the end
That wasn't part of the plan, you had my heart in your hands
I guess broken wings, are hard on a man
You ran back to scrams, had me stuck in a jam
I didn't understand, where we went wrong
I tried to block you out, but you call on the phone
I want to, bad to the bone, all to myself, all alone
You sighed on the line, then I heard a dial tone

[Chorus]

[U-God]

Yo, I stayed up so late, just, thinking of you

I wish that I can take back, all the pain we been through
On the path by myself, my back's on the wall
Sometimes I want that I shouldn't have met you at all
I told you if you just, leave the man you was with
I'll take you back in my life, and we'll seek happiness
Then you finally did, I took your heart for a ride
I didn't tell how, I had a chick on the side
It's been a couple of months, in this triangle of love
I didn't realize, she was the one that I want

[Chorus]

[U-God]

Now was I young, was I dumb? Was I wrong?
I had thought we had a special bond
Come back, run, come back, run
I thought we was tight as a blood
What is love? What is love?

[Chorus]Captcha
Widget
Piosenkę U-God Jenny przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Jenny, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Jenny. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę U-God Jenny w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.