A Different Kind Of Blue


Those cars
On you
So small
Down there
From here
So high
We drift
We fly
Twilight breaks through
A different kind of blue
More lights
Blue signs
All gold
All new
So small
So high
Down there
Tonight
With twilight breaking through
It's a different kind of blue
Twilight breaking through
It's a different kind of blueCaptcha
Piosenkę U2 A Different Kind Of Blue przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke A Different Kind Of Blue, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki A Different Kind Of Blue. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę U2 A Different Kind Of Blue w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.