A Room at the Heartbreak Hotel


From where I stand
I can see thrugh you
From where you're sitting, pretty one
I know it got to you
I see the stars in your eyes
You want the truth, but you need the lies
Like Judy Garland, like Valentino
You give your life for rock n' roll
Uh huh
Stand, we're on a landslide of love
You got everything you want
But what you need you give away
For primitive love
And a ride on the mistery train
A primitive love
A room at the Heart
The Heartbreak Hotel
A room at the Heartbreak
Heartbreak Hotel
A room at the Heartbreak
Heartbreak Hotel
You say it's love, it's not the money
You let them suck your life out like honey
Turning tricks, you're on the street
Selling your kisses so bittersweet

A primitive love
A and a ride on the mistery train
A primitive love
A room at the Heart
The Heartbreak Hotel
A room at the Heartbreak, the Heartbreak,
The Heartbreak Hotel, Hotel
[Repeat until end]Captcha
Piosenkę U2 A Room at the Heartbreak Hotel przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke A Room at the Heartbreak Hotel, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki A Room at the Heartbreak Hotel. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę U2 A Room at the Heartbreak Hotel w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.