Don`t Do The Crime


Don`t do the crime,
If you can`t do the time
It`s said that it just don`t pay
But what good`s working hard
When all they give you is your cards
And you know there`s not much you can say

So you take what they give
You`ve no money to live
And your family don`t understand
After all these years
They will end up in tears
With a mountain of bills in their hands

(chorus)

Now your lesson is learned
There`s nowhere to turn
And it`s no use pleading for help
When you`re left on the heap
When you`re left on the heap
There is nothing to keep you
From going and helping yourself
From going and helping yourself

The dilemma you`ve found
Is you`re morally bound
Now your morally bound
Now your moral code needs a review
So what do you care
You know life isn`t fair
And for years they`ve been stealing from youCaptcha
Piosenkę UB40 Don`t Do The Crime przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Don`t Do The Crime, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Don`t Do The Crime. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę UB40 Don`t Do The Crime w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.