Ain't Life Sweet


Kick out the cat / turn back the clock
Ain't life sweet baby look what I got
They took the TV honey
Oh babe now they took the car
I skipped the bills yeah
And I've been drinking at the bar

Ain't life a treat, it ain't so sweet
When you're down on down / down on down

The bank's foreclosing
And there's a foot inside my door
The telephone's not ringing
And I can't take it anymore

I'm off the track / my last six pack
And I'm down on down / going down
Ain't life a treat it ain't so sweet
When you're going down / down on down

Hit me Shorty

[INSTRUMENTAL]

My God the kids are screaming
And the help she ain't been paid
My baby upped and left me
Well I hope she's getting laid

Ain't life a treat it ain't so sweet
When you're down on down / going down
I'm just bad luck looks like I got stuck
Down on down / down on down

I took it to the limit, now I'm really in it
Going down / right on down
Just like the IRS oh, more is less
Going down / down on downCaptcha
Widget
Piosenkę UFO Ain't Life Sweet przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Ain't Life Sweet, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Ain't Life Sweet. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę UFO Ain't Life Sweet w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.