C'mon Everybody


C'mon everybody and lets get together tonight
Got some money in my jeans and I m really gone spend it right
No more movies for a week or to no more running round with the usual crew
Ah who cares? C/mon everybody

Well my baby's #1 but I gotta dance with 3 or 4
The place is really shaking form the bare feet slapping on the floor
When you hear the music you can't sit still
Your brother won't rock but your sister will
Whoo! C'mon everybody

My place is really rocking so we gotta put a guard outside
If my folks come home I'm afraid they're gonna have my hide
No more movies for a week or two, no more running round with the usual crew
Who cares? C'mon everybody

C'mon everybody and let's get together tonight
(got) some money in my jeans and I'm rally gone spend it right
no more movies for a week or two, no more running rotund with us crew
Ah who cares? C'mon everybody

(Jam)Captcha
Widget
Piosenkę UFO C'mon Everybody przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke C'mon Everybody, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki C'mon Everybody. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę UFO C'mon Everybody w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.