Docter, Docter


Doctor doctor, please
Oh, the mess I'm in
Doctor doctor, please,
oh the mess I'm in
She walked up to me
and really stole my heart
And then she started
to take my body apart
*Livin', lovin', I'm on the run
Far away from you
Livin', lovin', I'm on the run
So far away from you
Doctor doctor, please
Oh, I'm goin' fast
Doctor doctor, please,
oh, I'm goin' fast
It's only just a moment,
she's turnin' paranoid
That's not a situation for a nervous boy
Doctor doctor, please
Oh, the mess I'm in
Doctor doctor, please,
oh, the mess I'm in
But you look so angry
as I crawled across your floor
She's got the strain,
and I can't take any more
*Repeat
*RepeatCaptcha
Piosenkę UFO Docter, Docter przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Docter, Docter, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Docter, Docter. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę UFO Docter, Docter w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.