Outlaw Man


I came out of the fifties
now that's when men were men
I am like the red red rooster,
always couping hens
I guess that I'm a rarity
some call a dying breed
I am a macho bronco stallion
call me Mr Seed

I'm a rocker
I'm a rocker
I'm a rolling stone
I'm a rocker
I'm a rocker
I'm one big bone
I'm a rocker
I'm a rocker
Motorcycle man
love don't fit in a can

When you're talking Elvis,
well I saw him yesterday
He touched me on the shoulder
asked me if he could play
I buttered up my ducktail,
put on my long black drape
I polished up my Boneville
to make those girlies gape
I'm a rocker
I'm a rocker
I'm a rolling stone
I'm a rocker
I'm a rocker
I'm one big bone
I'm a rocker
I'm a rocker
Motorcycle man
love don't fit in a can
I am one of lifes miracles
I have my fate in my hands
I see my colours before me
I am the outlaw man
the outlaw man
Solo
Jimmy Dean was riding next to me and Steve McQueen
And we're burning up the street now
And we're looking pretty mean
I'm not living in the past
and I'm not history
I'm here to set the records straight,
unlock this mystery

I'm a rocker
I'm a rocker
I'm a rolling stone
I'm a rocker
I'm a rocker
I'm one big bone
I'm a rocker
I'm a rocker
Motorcycle man
love don't fit in a can

I am one of lifes miracles
I have my fate in my hands
I see my colours before me
I am the outlaw man

I am one of lifes miracles
I have my fate in my hands
I see my colours before me
I am the outlaw man
I'm the outlaw manCaptcha
Widget
Piosenkę UFO Outlaw Man przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Outlaw Man, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Outlaw Man. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę UFO Outlaw Man w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.