Pacifico


They said they'd give me everything,
Here's the part that made me laugh
They didn't give me anything
And then they took half of that
Sharpen your teeth or lay flat!
You said you'd play clean, oh what a load of crap,
By the time that you were through with me
I had to take a bath
Sharpen your teeth or lay flat!
They said that it'd go good for me,
Rain diamonds and all that
I stood out in the downpour
Getting hit by broken glass
Sharpen your teeth or lay flatCaptcha
Piosenkę Ugly Casanova Pacifico przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Pacifico, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Pacifico. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Ugly Casanova Pacifico w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.