Open Your Heart


I will tell you, looking at me
There we were, and their just happening
You are the one, and you are send to
Open my heart and to find the love that's there
Just for you, for always

All of my hopes, All of my dreams
Everyone will share forever
You are my love, and you were sent to
Open my heart and to find a live for you
And I sware, I'll reach you
Open up your heart and you will find me there

And if, one day you'll find
You left my love hehind you
Open your heart and you'll find me waiting there
All my life I'll be there
Open up your heart and you will find me there

You are the one, and I want send to
Open your heart and you'll find me there
Captcha
Piosenkę Vanessa Williams Open Your Heart przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Open Your Heart, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Open Your Heart. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Vanessa Williams Open Your Heart w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.