Remember Me This Way


Every now and then we find a special friend
Who never lets us down
Who understands it all
Reaches out each time you fall
You're the best friend that I've found
I know you can't stay
But a part of you will never ever go away
Your heart will stay

I'll make a wish for you
And hope it will come true
That life will just be kind
To such a gentle mind
If you lose your way
Think back on yesterday
Remember me this way
Remember me this way

I don't need eyes to see
The love you bring to me
No matter where I go
And I know that you'll be there
For ever more a part of me you're everywhere
I'll always care

I'll make a wish for you
And hope it will come true
That life will just be kind
To such a gentle mind
If you lose your way
Think back on yesterday
Remember me this way
Remember me this way

And I'll be right behind your shoulder watching you
I'll be standing by your side in all you do
And I won't ever leave as long as you believe
You just believe

CHorus:
I'll make a wish for you
And hope it will come true
That life will just be kind
To such a gentle mind
And if you lose your way
Think back on yesterday
Remember me this way
Remember me this way
Reeee-member meeee thiiiiias waa-aayCaptcha
Piosenkę Vanessa Williams Remember Me This Way przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Remember Me This Way, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Remember Me This Way. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Vanessa Williams Remember Me This Way w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.