Werewolves Of London


I saw a werewolf with a Chinese menu in his hand
Walking through the streets of Soho in the rain
He was looking for a place called Lee Ho Fook's
Going to get himself a big dish of beef chow mein
Werewolves of London

If you hear him howling around your kitchen door
Better not let him in
Little old lady got mutilated late last night
Werewolves of London again
Werewolves of London

He's the hairy-handed gent who ran amuck in Kent
Lately he's been overheard in Mayfair
Better stay away from him
He'll rip your lungs out, Jim
I'd like to meet his tailor
Werewolves of London

Well, I saw Lon Chaney walking with the Queen
Doing the Werewolves of London
I saw Lon Chaney, Jr walking with the Queen
Doing the Werewolves of London
I saw a werewolf drinking a pina colada at Trader Vic's
His hair was perfect
Werewolves of London
Draw bloodCaptcha
Piosenkę Warren Zevon Werewolves Of London przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Werewolves Of London, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Werewolves Of London. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Warren Zevon Werewolves Of London w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.