Man Man Mr Sandman


Man man Mr Sandman for you don't do me no good
You won't come around and put me to sleep like you know you schould

Well my baby just stopped and left me she said I didn't treat her right
And I've been lonely every day and haven't slept a single night
Man man Mr Sandman
[ guitar ]
Well I bet I've walked a hundred miles and never ever left this room
A ten by twelve circle this is all that I've got you think she's coming back mighty soon
Man man Mr Sandman
Like you know you schould SandmanCaptcha
Piosenkę Wynn Stewart Man Man Mr Sandman przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Man Man Mr Sandman, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Man Man Mr Sandman. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Wynn Stewart Man Man Mr Sandman w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.