9 Black Embrace


Chosen for this brutality
You see no sign you're unaware
this is the start of the atrocity
That will send you far beyond repair
Trapped inside yourself
A dark, lonely place
Because of what you are
Eternal black embrace
You're void of all self-respect
Your dignity has gone
Don't know what you expect
You feel like you're the only one
Trapped inside yourself
A dark, lonely place
Because of what you are
Eternal black embrace
This black cloud hangs over you
Plague you right until your dying day
Always something that you can do
Speak out, don't fade away
Trapped inside yourself
A dark, lonely place
Because of what you are
Eternal black embraceCaptcha
Widget
Piosenkę Xentrix 9 Black Embrace przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke 9 Black Embrace, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki 9 Black Embrace. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Xentrix 9 Black Embrace w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.