Back in the Real World


You tell us how you'll make it to the top,
But you don't try
Your bullshit makes us sick,
We just laugh until we cry
We've heard it all before,
And we don't care
Don't talk to me no more,
Life just ain't fair

Now that you've patronised us, humiliated us,
Please go away
I hope you're satisfied, come back,
Say I told you so one day

We've heard

Look before you leap,
Think before you speak,
Wait before you move

How many times must you tell us of your
Stupid pointless dreams?
Wake up and realise that life
Is not as easy as it seems

We've heard
Look beforeCaptcha
Widget
Piosenkę Xentrix Back in the Real World przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Back in the Real World, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Back in the Real World. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Xentrix Back in the Real World w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.