Dark Enemy


Blackness, fills the sight I see,
Destruction, malignancy
Intense pain, ripping through my veins,
Try so hard but this enemy remains
Demonic passion, you can't dismiss,
Bleak depression, you reminisce
Enforce the grip, on your life,
Try to remove it, with a knife

Face your dark enemy
Face your dark enemy
Infestation, you can;t see,
Realisation is yet to be
Infection, pumping through,
They don't know, haven't got a clue
Remember what it was like before
It grabbed you, blacked out all you saw
Conspiracy, inside your head,
Until you think you're already dead
Face your
The pressure's on, time ticks away,
Immobilized, you try to delay
Memories gone, you're unaware
Your will to live replaced by despair,
Screams of pain you emanate
Have no faith you're full of hate
Helpless now, so full of fear,
No point in this, your end is here

Face yourCaptcha
Widget
Piosenkę Xentrix Dark Enemy przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Dark Enemy, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Dark Enemy. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Xentrix Dark Enemy w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.