For Whose Advantage?


Corporate decisions made each day
Affecting everyone
Commercial growth is all that counts
Not harming anymore

Invade in trust, ideals unjust
Hide your reality
Invisible truth, enslaving youth
For useless vanity

They do not want to see
Their own stupidity

Unskilled hands work unashamed
Out of necessity
Incompetence and sickening greed
Void of mentality
Abolish choice, deal to the voice
Dismiss it as a lie
You violate, claim to create
Keep smiling when you die

They do not want to see
Their own stupidity

For whose advantage anyway?
This reckless nature you display
Is raping those who have to obey

Undignified
Undisciplined
Undeserved
Unashamed
Unexplained
Undisturbed

They do not want to see
Their own stupidity

For whose advantage anyway?
This reckless nature you display
Is raping those who have to obeyCaptcha
Piosenkę Xentrix For Whose Advantage? przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke For Whose Advantage?, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki For Whose Advantage?. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Xentrix For Whose Advantage? w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.