Heaven Cent


You know you're fooling the people
When you tell your lies
Corrupting innocent children,
Through your thin disguise
You use their ignorance
To try and gain some trust
How clean are your hands?
Your methods are unjust

Another day, another dollar,
Another brain dead who will follow you
Do you know what we represent?
No questions asked it;'s heaven cent

Inflicting your terror,
Your victimising all
No one is safe now,
From your downfall
The indecent hypocrisy
Inflecting all mankind
Do they choose not to see,
Or are they just blind?
Another day

Green after crying out
For authenticity
Sacrifice the one you love
For your false purity
Bleeding the people,
Breaking down their will
Performing the Lord's work
With a deadly skill

Another dayCaptcha
Widget
Piosenkę Xentrix Heaven Cent przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Heaven Cent, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Heaven Cent. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Xentrix Heaven Cent w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.