Incite


I am the one your prophets speak of as a curse
Defile my name among the righteous
The vibe I'm giving out is something you conceive as violation
Cling onto icons made of bone

I fight your false opinions
Destroy with war of nerve
Grip life and strength within me
Until the pain returns
Rise, Erase
Distort a million reasons to despise
A million hollow outlets for your lies
My degradation your stepping stone
This discharge I can take, immune to poison ideals freeborn

I fight your false
Redress, reanimate the lifeless wills of men
Rejuvenate as one with strength of ten
To take their place in a sick society
And heal from inside lame, afflicted country torn

I fight your false







Captcha
Piosenkę Xentrix Incite przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Incite, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Incite. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Xentrix Incite w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.