Goldrush


Gold
gold - gold
gold gold -
Blue moon is walking
big slips are smoking

Big time disaster
my heart gets faster
My pot is melting
doctors consulting

Destiny - give it to me
destiny - give it to me
Give me your gold
give me your gold

This is your life and you got to know

It's just one more show
it's fantasy - give it to me

Fantasy - give it to me

You got a nugget in your pocket
got a nugget in your hand

You got a nugget in your pocket
got a nugget for a grand
So forget your hesitation
take it as an invitation

Nuggets for a great confusion
nuggets for a great illusion
Clouds - love - stars - colours -

Ain't got no gold
so you get no show

So come on with me and give it to me
give it to me
Gold
gold gold
gold -

This is your show and it's all in here

So why donY you stay? I give it to you
give it to you
Give me your gold
give me your gold

You got a nugget in your pocket
got a nugget in your hand

Gold - dig it into the night

You got a nugget in your pocket
got a nugget in your handCaptcha
Piosenkę Yello Goldrush przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Goldrush, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Goldrush. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Yello Goldrush w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.