Breathing


Eyes are feeling heavy but they never seem to close
The fan blades on the ceiling spin but the air is never cold
And even though you are next to me I still feel so alone
I just can't give you anything for you to call your own

And I can feel you breathing
And it's keeping me awake
Can you feel it beating?
My heart's sinking like a weight

Something I've been keeping locked away behind my lips
I can feel it breaking free with each and every kiss
I couldn't bear to hurt you but it's all so different now
Things that I was sure of, they have filled me up with doubt

And I can feel you breathing
And it's keeping me awake
Can you feel it beating?
My heart's sinking like a weight

I can feel you breathing
It's keeping me awake
Could you stop my heart? It's always beating
Sinking like a weight

How am I supposed to feel about the things I've done?
I don't know if I should stay or turn around and run
I know that I hurt you, things will never be the same
The only love I ever knew, I threw it all away

And I can feel you breathing
And it's keeping me awake
Can you feel it beating?
My heart's sinking like a weight

I can feel you breathing
It's keeping me awake
Could you stop my heart? It's always beating
Sinking like a weightCaptcha
Piosenkę Yellowcard Breathing przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Breathing, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Breathing. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Yellowcard Breathing w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.