Butterfly


Yesterday I went outside
With my momma's mason jar
Caught a lovely butterfly
When I woke up today
Looked in on my fairy pet
She had withered all away
No more sighing in her breast

I'm sorry for what I did
I did what my body told me to
I didn't mean to do you harm
Everytime I pin down what I think I want
It slips away
The ghost slips away

I smell you on my hand for days
I can't wash away your scent
If I'm a dog then you're a bitch

I guess you're as real as me
Maybe I can live with that
Maybe I need fantasies
A life of chasing butterfly

I'm sorry for what I did
I did what my body told me to
I didn't mean to do you harm
Everytime I pin down what I think I want
It slips away
The ghost slips away

I told you I would return
When the robin makes his nest
But I ain't never coming back
I'm sorry I'm sorry I'm sorryCaptcha
Piosenkę Yellowcard Butterfly przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Butterfly, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Butterfly. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Yellowcard Butterfly w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.