Letra da música de Andre van Duin: Daer was laetst een boer

Daer was laetst een boer


Daer was laetst een boer, die had er geen geld
De koe kreeg geen voer, heel het dorp stond versteld
't Peerd had geen zin, en 't varken liep heen
En de arme boerin, die werd vel over been

Jodeldideine, joedeldidei
Wat is een boer zonder beest in de wei

Ze maakten toch jool, de boer had een zoon
Die speulde viool en de meid saxofoon
De boer de gitaar en z'n vrouw de trompet
Nou, dat was bij mekaar toch een aardig kwartet

Jodeldideine, joedeldideld
Dat was een beat, die kwam zo van het veld

Een vreemde toerist, die hoorde dat fraais
Hij riep: "Ja, dat is't, how lovely, how nice"
Hij bood ze'n contract en de boer die zei 'ja'
En trok zwaar bepakt naar Amerika

Jodeldideine, jodeldidee
Wat doet een boer in het variete

Ze speulen non-stop, en nou komt dan de clou
Ze haalden de top en het geld stroomde gauw
De boer en z'n wijf, nou die stelen de show
En 't landbouwbedrijf krijg je van ze cadeau

Jodeldideine, al gaat 't nog zo slecht
Toch komt een boer op z'n pootjes terecht

(Harry BanninkEli Asser)Captcha
A canção da Andre van Duin Daer was laetst een boer é apresentado-lhe por obséquio Lyrics-Keeper. O widget pode ser usado como uma canção do karaokê Daer was laetst een boer, em caso de poder carregar o fundo(arquivos .midi ou .kar). Para algumas canções disponíveis para corrigir a tradução da canção. Você também pode baixar cá uma tradução das letras da musica Andre van Duin Daer was laetst een boer. Nós tentamos as reproduzir as letras de Daer was laetst een boer de forma mais precisa portanto se tiver alguns modificações a introduzir em as letras de músicas, faça o favor, enviar-no-las. Se deseja baixar(download) música Andre van Duin Daer was laetst een boerno formato mp3 grátis visite um dos nossos patrocinadores músicais.