Ar A Ghabhail 'n A 'chuain DamhAr a ghabháil 'n a 'chuain damh 's mé bhí go huaibhreach
Tinn lag buartha I'm intinn,
Bhi me feachaint uaim ar an speir aduaidh
's í éaló uaim 'na trealtai

Ach faraoir géar géar 's mé an ceann gan chéill
Níor ghlac mé comhairle mo mháithrin féin,
's gur dhúirt sí liom fríd chomrá ghrinn
Go beal-ath-hamhnais 's ná triall ann

Ach ba mhón a thug mé grá do mo chailín bán
An lá breá I gcúl an gharraí,
's do bhéilín bláth mar chúr na trá
's do ghruann chomh dearg leis na caorthainn

Chuir mé lámh ar an chuan, 's bhí mo chroí lán gruaim
Ag ceiliúr caoin na n-éanlaith,
's nach trua gan mise ag éaló leat
Faoi rópaí 's seoltaí seidte

Orú, a chuid 's a rún dá ngluaisfeá ar súil
Go tír na long as éirinn,
Níl tuirse croí nó tinneas cinn
Nach leighisfí ann gan amhras

Nó ba tú mo rogha innui is inné
Agus coinnivh agat féin ón bhás mé,
Nó gan ghrásta dé ní mhairfitdh mé
Ar an tsráid seo I mbéal-ath-hamhnaisCaptcha
Widget
A canção da Clannad Ar A Ghabhail 'n A 'chuain Damh é apresentado-lhe por obséquio Lyrics-Keeper. O widget pode ser usado como uma canção do karaokê Ar A Ghabhail 'n A 'chuain Damh, em caso de poder carregar o fundo(arquivos .midi ou .kar). Para algumas canções disponíveis para corrigir a tradução da canção. Você também pode baixar cá uma tradução das letras da musica Clannad Ar A Ghabhail 'n A 'chuain Damh. Nós tentamos as reproduzir as letras de Ar A Ghabhail 'n A 'chuain Damh de forma mais precisa portanto se tiver alguns modificações a introduzir em as letras de músicas, faça o favor, enviar-no-las. Se deseja baixar(download) música Clannad Ar A Ghabhail 'n A 'chuain Damhno formato mp3 grátis visite um dos nossos patrocinadores músicais.